NOWOŚCI i PROMOCJE / Bądź zawsze na bieżąco! / Zapisz się do NEWSLETTERA!

Wersje językowe

Kup w przeciągu:

14

[11.07]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj.

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana w kolejnym dniu roboczym.

Newsletter / regulamin /

DEFINICJE

NEWSLETTER: nieodpłatna funkcjonalność Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie
SKLEP: sklep prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.dodzieci.pl
USŁUGOBIORCA: każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
USŁUGODAWCA: Agnieszka Kaczor Kajdana prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Velevet Factory" Agnieszka Kaczor-Kajdana wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5211647907, nr REGON 015605533, al. Komisji Edukacji Narodowej 97 lok. 55, 02-777 Warszawa.

NEWSLETTER

Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

Usługobiorca w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@dodzieci.pl.

Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

REKLAMACJE

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@dodzieci.pl Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.

Usługobiorca zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Newslettera na rzecz Usługobiorcy.

Usługobiorcy przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. A także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka PR.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.

W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@dodzieci.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

„DO” w japońskich sztukach walki oznacza drogę samodoskonalenia. Drogę, którą warto pójść dla rozwoju ciała i umysłu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl